دریافت فاکتور رسمی

لطفا جهت دریافت فاکتور رسمی مهر شده رزرو، در ساعات کاری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
021-43049505
لازم به ذکر است این فاکتور پس از تاریخ خروج از هتل صادر خواهد گردید.