امکان اقامت مسافر خانم، به تنهایی!!!

بخشنامه‌ای در خصوص عدم محدودیت اقامت خانم‌های تنها.

به تازگی بخشنامه‌ای در خصوص عدم محدودیت اقامت خانم‌های تنها در هتل و یا اقامتگاه‌ها از سوی مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، همچنین اداره اماکن نیروی انتظامی تهیه شده است که به هتل‌ها ارسال شده است. پیش از این بانوان برای تنها اقامت داشتن خود در هتل به اداره اماکن مراجعه می‌کردند و نامه دریافت می‌کردند اما دیگر لزومی به حضور زنان در اماکن نیست.

محمد علی فرخ مهر، رئیس جامعه هتلداران تهران اعلام کرد: " براساس مصوبه‌ای که وجود دارد و بخشنامه‌ای  که به ما دادند، لزومی به حضور بانوان در اماکن نیست؛ چون رزرو هتل از طریق سیستم به اماکن وصل است و آنها براحتی می‌توانند آمار مسافران را به دست بیاورند." ایشان حتی بر پذیرش بانوان با نداشتن مدارک کافی هم تاکید دارند و هتل را ملزم به پذیرش مسافر می‌داند البته خود هتل باید حضور او را توسط سیستم یا از طریق تلفن به اماکن خبر بدهد. حال اگر خانمی از سوی هتل پذیرش نشد چه می‌تواند انجام دهد؟ آقای فرخ مهر این موضوع را جرم اعلام کرد و گفت: "اگر خانمی نتوانست در هتلی اتاق رزرو کند، می‌تواند از طریق اتحادیه هتل‌داران یا سازمان میراث فرهنگی شکایت کند. البته باید در نظر داشت افرادی که با شرایط ظاهری و اخلاقی نامناسب دیده شوند، مسلما پذیرش نخواهند شد."

بخشنامه