به حقیقت پیوستن آرزوی پرواز و تجربه سقوط آزاد واقعی

افزایش آدرنالین خون

پرواز در مکانی ایمن با سرعت 220 کیلومتر بر ساعتگ

ورزش و تفریحی جدید و مهیج و آموزش تکنیک های پرواز

مدت پرواز معادل مدت زمان 2بار سقوط آزاد از هواپیما

(تحویل لواز و تجهیزات(لباس پرواز،کلاه،عینک پرواز،گوش گیر

آموزش پرواز 20 الی 30 دقیقه

پرواز برای خانم ها و آقایان به صورت همزمان

برای افراد 4 سال به بالا

(فیلمبرداری از کل پروسه پرواز(خارج از هزینه بلیت